Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

1. Algemeen
Boretti B.V. is merkhouder van Boretti en M-System. De producten van deze merken zijn ontwikkeld en geproduceerd met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid. Boretti B.V. garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende een garantieperiode van 2 jaar na aankoop.

Mocht er zich een probleem voordoen dan geeft Boretti B.V. een aantal zekerheden waarop u, indien nodig, een beroep kunt doen. In dit document vindt u de garantiebepalingen die van toepassing zijn op alle door Boretti B.V. geleverde Boretti en M-System keukenapparatuur en outdoor producten in de Benelux.
Deze garantievoorwaarden zijn een aanvulling op de wettelijke garantieverplichtingen en tast de rechten van consumenten op geen enkele wijze aan. Boretti B.V. erkent daarnaast het Consumentenrecht.

2. Termijn
De garantietermijn is van toepassing op zowel de keukenapparatuur van het merk Boretti en M-System, als op outdoor producten van het merk Boretti geleverd door Boretti B.V.. De termijn gaat in op de dag van levering en kan alleen worden verleend na overlegging van de aankoopbon of factuur van het product. Bewaar deze goed. We raden u aan om voor de zekerheid ook een digitale scan op te slaan. De garantietermijn wordt niet verlengd na reparatiewerkzaamheden. Is het echter noodzakelijk om een apparaat geheel te vervangen in het kader van de garantie, dan gaat een nieuwe garantietermijn in.

Coulanceregeling
Na de standaard garantietermijn, hanteert Boretti B.V. tot 8 jaar na aankoop een coulanceregeling volgens onderstaande tabel.
Uitzondering hierop zijn Boretti outdoor producten, hier is de coulanceperiode tot 5 jaar na aankoop, daar producten die buiten geplaatst worden, in grotere mate onderhevig zijn aan normale slijtage. De coulanceregeling wordt op basis van de op dat moment geldende brochure adviesprijs berekend.

Leeftijd keukenapparatuur

Afschrijving keukenapparatuur

Leeftijd outdoor product

Afschrijving outdoor product

2 --> 3

-25,00%

2 --> 3

-40,00%

3 --> 4

-37,50%

3 --> 4

-60,00%

4 --> 5

-50,00%

4 --> 5

-80,00%

5 --> 6

-62,50%

5 -->

-100,00%

6 --> 7

-75,00%

 

 

7 --> 8

-87,50%

 

 

8 -->

-100,00%

 

 

Op deze coulanceregeling zijn verder dezelfde garantievoorwaarden van toepassing. Op iedere door Boretti B.V. uitgevoerde reparatie is 6 maanden garantie van toepassing.
Zie artikel 8 van dit document voor de mogelijkheden om uw garantie te verlengen.

3. Dekking
De garantie dekt alle soorten technische gebreken aan door Boretti B.V. geleverde keukenapparatuur en outdoor producten ten gevolge van constructie- en materiaalfouten, die bij normaal gebruik volgens de handleiding voor kunnen komen en binnen de geldende garantietermijn zijn ontstaan en gemeld. Boretti verplicht zich in deze gevallen het gebrek ter plaatse kosteloos te herstellen.
Lukt dit niet, dan zal Boretti B.V. besluiten om het gehele product te vervangen door een nieuw apparaat.
Hierbij behoudt Boretti zich het recht voor om een product dat niet meer tot haar assortiment behoort te vervangen door een minimaal gelijkwaardig model. In het geval dat uw apparatuur defect raakt en u hierdoor niet kunt koken of koelen, dan streeft Boretti B.V. er naar, indien nodig na beoordeling van Boretti B.V., u zo snel mogelijk te voorzien van een leenproduct. Alle uit hoofde van de garantieregeling vervangen onderdelen worden eigendom van Boretti. Deze garantievoorwaarden gelden voor alle in de Benelux door Boretti B.V. op de markt gebrachte en in gebruik zijnde keukenapparatuur en outdoor producten. De garantie beschreven in dit document is geldig bij consumptief gebruik. Producten aangekocht via een veiling vallen buiten deze garantievoorwaarden. Voor professioneel gebruik geldt
een garantie van 1 jaar.

4. Service aan huis (het garantietraject)

De herstelling of vervanging aan huis zal plaatsvinden door de servicedienst van Boretti B.V.. Wilt u een garantieaanvraag indienen, dan kunt u direct contact opnemen met onze servicedienst. De contactgegevens staan onderaan dit document vermeld (eventueel kunt u zich ook wenden tot de dealer waar u het product heeft gekocht, deze zal dan uw garantieaanvraag naar Boretti B.V. sturen).
Boretti B.V. streeft ernaar uw garantieclaim tot uiterlijk 36 uur na ontvangst in behandeling te nemen. Vervolgens zetten de medewerkers van de servicedienst zich, in samenspraak met u, in voor een maximale reparatietermijn (rectificatie) van 1 werkweek. Is een voor de werking niet essentieel onderdeel onverhoopt niet op voorraad, dan zal de rectificatie redelijkerwijs worden verlengd.

5. Organisatiekenmerken
Boretti B.V. is door het onafhankelijke garantie-instituut Certimark officieel gecertificeerd met 5 sterren. Dit is de hoogst mogelijke beoordeling. Het bijbehorende certificaat garandeert de in de norm vastgelegde gradatie van servicekwaliteit, service efficiëntie en bedrijfsprocesondersteuning met betrekking tot garantie.
Daarnaast hebben de Boretti en M-System producten een CE-markering. Dit bevestigt, dat het product voldoet aan de geldende Europese richtlijnen in verband met de productveiligheid.

6. Uitsluitingen garantieplicht
De garantieplicht van Boretti vervalt indien één of meerdere van de volgende omstandigheden zich voordoen. U heeft geen garantie indien een storing, defect of schade:

 • is ontstaan door reparaties uitgevoerd door een niet geautoriseerde reparateur;
 • is veroorzaakt door onvoorziene weersinvloeden, zoals bliksemschade, brandschade en natuurrampen;
 • is ontstaan als gevolg van nalatig onderhoud;
 • opzettelijk is toegebracht (misbruik, verwaarlozing);
 • het gevolg is van gebruikersfouten, door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing;
 • het directe gevolg is van wijzigingen/ modificaties aan producten door een derde;
 • is veroorzaakt door het niet opvolgen van de installatievoorschriften;
 • is ontstaan door onvoldoende bescherming van de outdoor producten tegen weersinvloeden.

7. Overige bepalingen

 • De garantie is overdraagbaar op een nieuwe eigenaar binnen de gestelde garantieperiode;
 • Deze garantie is alleen van toepassing op producten die zijn aangeschaft bij een door Boretti B.V. geautoriseerde dealer;
 • Bij de openbaring van een storing binnen 6 maanden na aflevering gaan we er van dat de storing reeds bij aflevering aanwezig was. U hoeft dan niet zelf te bewijzen dat de storing buiten uw schuld is ontstaan;
 • Bij geen garantie, verwijzen wij u voor de reparatietarieven naar www.boretti.com/nl/service/reparatie-service/tarieven.

8. Verlengde garantie bij 4 of meer aankopen
Bij aankoop van 4 of meer keukenapparaten van Boretti kunt u conform de verlengde garantievoorwaarden de garantie verlengen van 2 naar 5 jaar. Voor aanvraag van de verlengde garantie verwijzen wij u naar www.boretti.com/nl/service/hifivegarantieplan.

9. Contact
Vanzelfsprekend staan de medewerkers van onze servicedienst u graag te woord over onze keukenapparatuur en outdoor producten. Voor meer informatie kunt u op werkdagen van maandag tot donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 8.30. Via de volgende contactgegevens komt u direct in contact met onze servicedienst:
Telefoon: +31(0)20-436 35 25
Website: www.boretti.com/nl/service/service-aanvraag